Jeřábnické práce

Jeřábnické práce

  • autojeřáb PRAGA V3S AD 080