Úvod

O naší firmě

O nás

Firma Luděk Řípa s.r.o., sídlící v Chotíkově okres Plzeň sever, se převážně zabývá zemědělskou výrobou, zemědělskými službami (agroslužbami), zemními pracemi rypadly JCB 3CXa 4CX, autodopravou.

Historie firmy

Firma Luděk Řípa vznikla 1.1.1993 jako rodinná farma obhospodařující cca 90 ha polí a produkcí zástavových selat v Chotíkově u Plzně.
V průběhu let byla zvětšena výměra polností na cca 350 ha a po zakoupení stáje byla veškerá produkce selat vykrmována až do jateční hmotnosti v celkovém objemu 1000 ks jatečních prasat za rok. K chovu prasat přibyl postupně i výkrm 100 ks jatečních býků. Jako přidruženou výrobu firma provozovala autodopravu a zemědělské služby.
V roce 2000 jsme zakoupili rypadlo JCB 3 CX a rozšířili naše služby o zemní práce pro stavební firmy i soukromníky. V roce 2003 jsme zakoupili rypadlo JCB 4 CX. Po roce 2004 dochází k postupnému útlumu živočišné výroby a snížení obdělávané půdy na výměru cca 250 ha, zvýšili jsme podíl služeb pro zemědělce i pro stavebnictví.
V dnešní době se firma zaměřuje na produkci obilí, řepky, zěmědělské služby, zemní práce, autodopravu aj.